. INTER TAB technologie przyszłości TABLICE INTERAKTRYWNE KALISZ - PRACOWNE PRZEDMIOTOWE I JĘZYKOWE OFERTA
PRACOWNE PRZEDMIOTOWE I JĘZYKOWE OFERTA

Sale językowe

Czas trwania jest zróżnicowany • 18 stanowisk 16-17 tyś. zł, 24 stanowisk 17-18 tyś. zł
Kompletne wyposażenie sal językowych. Ilość stanowisk 16-30. Wyposażenie obejmuje stoliki dla uczniów, biurko dla nauczyciela, sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć. Cena nie obejmuje krzeseł

  

 

MENTOR PC to laboratorium współpracujące z komputerami PC. Zarządzanie pracą grupy językowej z poziomu monitora poprzez aplikację Navigator to wyższy komfort nauczania i oszczędność czasu dla lektora. 
Laboratorium Mentor PC posiada rozbudowany zestaw funkcji, m. in. dwa niezależne kanały Audio, możliwość podłączenia 8 źródeł dźwięku, co umożliwia jego szerokie zastosowanie, nie tylko jako narzędzia do nauki języka. Idealne dla szkół jako sale językowe i przedmiotowe oraz dla szkoł wyższych i językowych. 
 
Pracownia zawiera:
 • jednostkę centralną ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo,
 • notebook z Win 8, 64 bit,
 • program Navigator do sterowania z komputera PC,
 • oprogramowanie MC - magnetofon cyfrowy, dwuścieżkowy,
 • słuchawki z mikrofonem BL-888,
 • dwa głośniki, stoliki uczniowskie i biurko nauczyciela.
 

Całość z montażem i przeszkoleniem! Gwarancja 5 lat! Serwis w siedzibie użytkownika w całym kraju!

Funkcje pracowni językowej MENTOR PC (z Navigator):

Funkcje dostępne dla słuchacza:

Praca indywidualna

 • odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora
 • odsłuch wykładu lektora
 • konwersacja z lektorem
 • konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą
 • powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD
 • kontrola własnej wymowy

Praca w parach

 • podsłuch przez lektora wybranej pary
 • konwersacja wybranej pary z lektorem
 • konwersacja w parach z podkładem dźwiękowym

Praca w grupach

 • odsłuch programu nauczania przez grupę
 • odsłuch wykładu lektora przez grupę
 • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
 • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
 • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
 • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
 • konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę
 • w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
 • w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu

Funkcje realizowane przez wykładowcę:

 • przełączanie trybów pracy
 • podział słuchaczy na dwie dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy
 • dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami
 • szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup
 • wyłączenie informacji o podsłuchu
 • podsłuch dowolnego słuchacza, pary lub grupy
 • konwersacja ze słuchaczem, parą lub grupą
 • konwersacja ze słuchaczem z transmisją do wybranych słuchaczy
 • konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy
 • zapis pracy na magnetofonie
 • wysyłanie programu z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer)
 • prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki
 • nauczyciel ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera ucznia; - uczeń będzie mógł nagrywać swój głos oraz to, co słyszy w słuchawkach - na swoim komputerze

Oprócz standardowych funkcji pracowni wersja Mentor PC umożliwia:

 • tworzenie list obecności uczniów
 • przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk
 • funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem
 • timer
 • włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów - nowość!
 • dystrybucję dwóch dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup - nowość !
 • nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję – tej funkcji nie posiada żadna pracownia na naszym rynku!
 • dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów
 • przełączanie źródła dźwięku
 • rejestrację dyskusji uczniów (słyszaną przez lektora w słuchawkach) na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego

Jeżeli uczniowie mają do dyspozycji komputery (Oprogramowanie dwuścieżkowego magnetofonu cyfrowego MC):

 • uczeń korzysta z funkcji magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego obsługiwanego z PC,
 • uczeń ma możliwość odsłuchu dźwięku z własnego komputera,
 • uczeń ma możliwość regulacji siły dźwięku w słuchawkach,
 • uczeń może słyszeć jednocześnie dźwięk ze swojego komputera oraz z pracowni językowej (głos lektora, audycje z CD, kasety, komputera lektora),
 • uczeń może nagrywać swój głos oraz to co słyszy w słuchawkach - na swoim komputerze,
 • zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach umożliwia porównanie i ocenę poprawności wymowy oraz identyfikację błędów
 • graficzny wykres oscyloskopowy oryginału i własnej mowy pozwala na precyzyjne wyodrębnienie błędu wymowy
 • odtwarzanie (nagranej audycji lub głosu) z różnymi prędkościami pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu
 • uczeń może włączać i wyłączać podsłuch własny;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA USTALANA JEST INDYWIDUALNE PHU INTER-TAB JAN PAZDECKI 

 Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe

tel. 694-219-506

e-mail: intertab.biuro@gmail.com

 

 

Copyright © 2019 INTER TAB.